Regulamin

Prosimy o pisemne zgłoszenie do 31 stycznia 2018 r. chęci wzięcia udziału w festiwalu, podając informację o:

 • środowisku, w którym działa grupa oraz przesłaniu 3 fotografii
  (np. przedstawiających aktorów, fragment planu zdjęciowego);
 • ilości uczestników (w tym uczestników poruszających się
  na wózkach) i ich wieku.

Każdy film może być reprezentowany na festiwalu przez maksymalnie trzech jego twórców wraz z opiekunami.

Wymogi ogólne:

 • wiek uczestników – od 15 lat
 • długość filmu – do 30 min.
 • film w dowolnym pliku na dowolnym nośniku

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia filmu niespełniającego któregoś z ww. wymogów oraz projekcji filmu w bloku konkursowym lub w bloku specjalnym.

Filmy zrealizowane przez Państwa prosimy przesłać do 31 marca 2018 r.
Do każdego filmu dołączona powinna być podpisana KARTA FILMU.

Zgłoszenia oraz gotowe filmy prosimy przesłać na adres:

 • pocztowy: Festiwal Filmów nieCodziennych, Sielska 17/12, 60 – 129 Poznań
 • elektroniczny: kontakt@ffnc.pl

Festiwal Filmów nieCodziennych odbędzie się w dniu 11 maja 2018r. w Nowym Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82.

Filmy oceniać będzie profesjonalne Jury festiwalu, które przyzna nagrody i wyróżnienia.