Regulamin

Regulamin FFnC

Prosimy o pisemne zgłoszenie do 31 stycznia 2019 r. chęci wzięcia udziału
w festiwalu,  podając informację o:

 • środowisku, w którym działa grupa oraz przesłaniu 3 fotografii
  (np. przedstawiających aktorów, fragment planu zdjęciowego);
 • ilości uczestników (w tym uczestników poruszających się
  na wózkach) i ich wieku. 

Każdy film może być reprezentowany na festiwalu przez maksymalnie trzech jego twórców wraz  z opiekunami.

Wymogi ogólne:

 • wiek uczestników – od 15 lat 
 • długość filmu  – do 30 min.
 • film w dowolnym pliku na dowolnym nośniku

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia filmu niespełniającego któregoś
z ww. wymogów oraz przeprowadzenia wstępnej selekcji zaproponowanych projektów
(w przypadku dużej ilości zgłoszeń).

Filmy zrealizowane przez Państwa prosimy przesłać do 14 lutego 2019 r.
Do każdego filmu dołączona powinna być podpisana KARTA FILMU.

Zgłoszenia oraz gotowe filmy prosimy przesłać na adres: 

 • pocztowy:

Festiwal Filmów nieCodziennych

ul. Sielska 17/12

60 – 129 Poznań 

 • elektroniczny:

festiwalfnc@gmail.com

Festiwal Filmów nieCodziennych odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r.
w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 80/82. 

Filmy oceniać będzie profesjonalne Jury festiwalu, które przyzna nagrody
i wyróżnienia.